session

en interaktion med början och slut enligt förutbestämda regler:

  1. – ett arbetspass – tiden från att en användare loggar in till att hon loggar ut, och allt som händer under tiden. Alternativt: från att användaren startar en applikation till att hon stänger den;
  2. – i datakommunikation: en förbindelse mellan två enheter som hålls öppen tills den avslutas. Sessionen inleds (i enlighet med ett protokoll) med ett utbyte av identifiering och nödvändiga tekniska data, och det behöver sedan inte upprepas så länge som sessionen pågår. Sessioner förutsätter att det sparas information om sessionen så länge som den pågår. När det gäller besök på webbplatser brukar detta göras med kakor (cookies). Sessionen avslutas med ett speciellt meddelande från någon av parterna eller med automatik efter en förutbestämd tid av inaktivitet. – Sessionslös datakommunikation innebär att identifiering och tekniska data måste skickas över varje gång en datamängd överförs.

[datakommunikation] [ändrad 5 oktober 2021]