session

interaktion med början och slut enligt förutbestämda regler:

  1. – tiden från att en användare loggar in till att hon loggar ut, och allt som händer under tiden;
  2. – i datakommunikation: en förbindelse mellan två enheter som hålls öppen tills den avslutas. Sessionen inleds (i enlighet med ett protokoll) med ett utbyte av identifiering och nödvändiga tekniska data, och det behöver sedan inte upprepas så länge som sessionen pågår. Sessioner förutsätter att det sparas information om sessionen så länge som det pågår. När det gäller besök på webbsidor brukar detta göras med kakor (cookies). – Sessionslös datakommunikation innebär att identifiering och tekniska data måste skickas över varje gång en datamängd överförs.