sekventiell fil

fil med innehåll som är ordnat sekventiellt, det vill säga att informationen står i samma ordning som den lades till. – Termen sekventiell fil beskriver hur informationen är ordnad på hårddisken / SSD:n, inte nödvändigtvis hur den visas för användaren. Programmet som öppnar den sekventiella filen kan sortera innehållet enligt användarens önskemål. – Jämför med indexerad fil.

[filer] [ändrad 23 september 2021]