sekventiell

ordnad i rak följd, inte parallellt; ofta underförstått: utan någon speciell ordning, utan sortering: elementen i sekvensen står i den ordning som de lades till, i köordning. – Jämför med indexerad och med seriell. – Se också sekventiell fil.

[data] [filer] [ändrad 14 juni 2018]