indexerad fil

(indexed file)fil som består av poster som är ordnade i följd efter en nyckel (index). Nyckeln kan till exempel vara personnumret – något som inte kan leda till förväxlingar. Benämningen beskriver om hur data­struk­turen är ordnad ”inuti datorn”, vilket inte nödvändigtvis är samma ord­ning som den som användaren ser på bildskärmen. I stora filer är data­mängdens ordning i filen viktig för sökbarhet och snabbhet. – Jämför med sekventiell fil.

[datastrukturer]