indexerad fil

fil som består av poster som är ordnade i följd efter ett index. – Indexet består av så kallade nycklar, som ska vara unika för varje post. Nyckeln kan till exempel vara personnumret – något som inte kan leda till förväxlingar. Benämningen indexerad fil beskriver hur datastrukturen är ordnad ”inuti datorn”, vilket inte nödvändigtvis är samma ordning som den som användaren ser på bildskärmen. I stora filer är datamängdens ordning i filen viktig för sökbarhet och snabbhet. – På engelska: indexed file. – Jämför med sekventiell fil.

[datastrukturer] [ändrad 26 september 2021]