sekventiell fil

fil där innehållet är ordnat sekventiellt, det vill säga att informationen står i samma ordning som den lades till. Detta beskriver hur informationen är ordnad på hårddisken, inte nödvändigtvis hur den visas för användaren. Programmet som öppnar den sekventiella filen kan arrangera innehållet i en lämplig ordning. – Jämför med indexerad fil.