mjuk borttagning

(soft delete)borttagning som går att ångra. Filen, mejlet eller andra data som har tagits bort (raderats) sparas i en särskild mapp och kan återställas vid behov. – Alla persondatorer med grafiskt användargränssnitt har en papperskorg som fyller samma funktion. Uttrycket mjuk borttagning används främst i Microsofts molntjänst Azure (se denna länk). Där är det en tilläggsfunktion som även kan spara data som har raderats från papperskorgen.

[filer] [it-system] [8 januari 2019]

temp

– kort för temporary:

  1. tempfil – se temporär fil;
  2. temp – en person som är:
   • – visstidsanställd;
   • – anlitad genom ett bemanningsföretag eller:
   • – vikarie.

– Se också TVC.

[arbetsmarknad] [filer] [19 december 2018]

subfil

 1. (subfile) – fil som ingår i en annan fil;
 2. – fil som genereras från en annan, större fil; en delmängd av den större filen. Oftast en tillfällig fil som skapas för ett visst ändamål och som sedan kan raderas;
 3. (sub file eller sub-file) – fil med undertexter (subtitles) till en video. Filformatet för sådana undertexter brukar vara sub;
 4. – filformat för textfiler från utvecklingsprogrammet Rational Rose.

[filer] [videoteknik]