buffertstockning

(bufferbloat, även: buffer bloat) – långsam eller stoppad datakommunikation, orsakad av för stora buffertar. – Nätverksutrustning som routrar och modem använder ofta buffertar för att jämna ut det oregelbundna flödet av data i nätverk. Men det kan leda till problem. En orsak är att protokollet TCP, som oftast används för att leda trafiken på internet,  använder misslyckade över­föringar av paket för att reglera takten i dataöver­föringen. Om det kommer paket i retur för att nätverket inte hinner hantera dem så ska takten i överföringen sänkas. Buffertarna gör att TCP inte får den informationen. Därför fortsätter dataöverföringen att mata paket i hög takt, trots att nätet inte klarar det. Resultatet blir att kommunikationen går långsammare och lång­sammare. Av detta följer att buffertarnas storlek måste stå i relation till nätverkets kapacitet, annars finns det risk att de fylls på i högre takt än de töms. – Termen buffer bloat myntades av forskaren Jim GettyBell Labs, läs mer här.

[datakommunikation] [ändrad 17 november 2018]