Njalla

tjänst för anonym registrering av domäner. Njalla registrerar domäner på begäran av sina kunder och står sedan som ägare av domänen. Kunden disponerar domänen och kan publicera webbsidor på den, men kan inte spåras. Njalla startades i april 2017 av Peter Sunde Kolmisoppi, en av grundarna av Pirate Bay. – Se njal.la. – Namnet: Njalla är ett samiskt ord för stolpbod eller härbre: ett litet för­råds­hus byggt på en stolpe för att det ska vara svår­åt­kom­ligt för djur.

[dold identitet] [domäner] [26 april 2017]

Fact check

Google fact check – funktion som pekar ut påstått felaktiga påståenden i sökresultat från Google. Den infördes i april 2017. – Det är inte Google som bedömer ifall påståendena är sanna eller falska, utan det görs av webbpublikationer som Google, efter ansökan, har bedömt som tro­värd­i­ga. Inget utesluter att två sådana publikationer kan ha motsatt upp­fatt­ning om ett påståendes riktighet, men det ska i så fall framgå om man klickar på knappen Fact check, om det finns en, vid sökresultatet. – Antalet faktakollade sidor är in­led­nings­vis av na­tur­liga skäl mycket litet. – Läs mer i Googles blogg och på Googles hjälpsidor.

[källkritik] [sökmotorer] [ändrad 12 april 2017]

Internet Noise

tjänst som gör det svårare för internetoperatörer och andra att kartlägga dina intressen och pre­fe­renser utifrån vilka webbsidor du besöker. – In­ter­net Noise laddar ner slumpmässigt utvalda webb­sidor till din webb­läsare. Utvecklaren, Dan Schultz (slifty.com), betonar att Internet Noise inte döljer vilka sidor du besöker på eget initiativ, bara att den gör det svårare för utomstående att dra slutsatser av din historik. – Dan Schultz utvecklade Internet Noise i protest mot att USA:s kongress i mars 2017 gjorde det lagligt för inter­net­opera­tör­er att sälja sina kunders historik till andra företag. – Se denna länk.

[personlig integritet] [webben] [3 april 2017]

iscensättningsserver

(staging server)server för testning av webbsidor innan de publiceras. En iscensättningsserver har samma egenskaper som en webbserver, förutom att den inte publicerar webbsidorna på webben. De visas bara för pro­gram­­me­ra­ren, som vill kunna förvissa sig om att sidan ser ut och fungerar som den ska.

[webbpublicering] [3 april 2017]