paket

  1. – (packet) – del av meddelande som adresseras och sänds separat på internet (även i digital mobiltelefoni och i andra datanät). Varje mejl eller annat meddelande delas upp i ett antal sådana paket. De hanteras oberoende av varandra på nätet, och kan därför ta olika vägar till mottagaren. Ett program hos mottagaren sätter ihop paketen i rätt ordning och kontrollerar att alla har kommit fram (om inte, så kan programmet begära omsändning). Ett paket består av nyttolast (payload, som meddelandetext, foton, ljudfiler) och pålägg (overhead), till exempel adressinformation. – Jämför med frame, ram, som är något annat, och segment. (Observera att den engelska termen är packet, inte package.)
  2. (package) – datorprogram i en form avsedd för installation på dator. Ett paket är vad mottagaren först får när hon laddar ner ett program. Paketet är inte körbart i den formen, det kan till exempel vara komprimerat och behöva kompileras, och det kan behövas anpassningar till den dator som det ska köras på. Man använder därför pakethanterare.

[internet] [ändrad 16 juni 2020]