paket

(packet) – del av meddelande som adresseras och sänds separat på internet (även i digital mobiltelefoni och i andra datanät). Varje e‑brev eller annat meddelande delas upp i ett antal sådana paket. De hanteras oberoende av varandra på nätet, och kan därför ta olika vägar till mottagaren. Ett program hos mottagaren sätter ihop paketen i rätt ordning och kontrollerar att alla har kommit fram (om inte kan programmet begära omsändning). Ett paket består av nyttolast (payload, som meddelandetext, foton, ljudfiler) och pålägg (overhead), till exempel adressinformation. – Jämför med frame, ram, som är något annat, och segment. (Observera att den engelska termen är packet, inte package.)

[internet] [ändrad 4 februari 2018]