algokrati

politiskt styre genom algoritmer. – Alltså det att så många politiska beslut som möjligt ska fattas och, om möjligt, också verkställas av datorprogram. Det antas då att datorprogrammen fattar beslut snabbt och effektivt på ett opartiskt sätt, och på ett sätt som är mest gynnsamt för de flesta. Givetvis möts detta av farhågor för ett dystopiskt samhälle där medborgarna är maktlösa gentemot maskinerna. Se också algoritmisk snedvridning – Uttrycket algokrati anspelar på teknokrati: åsikten att samhället ska styras enligt tekniska principer för fördelning av energi och andra resurser. – På engelska: algocracy, ett ord som har funnits åtminstone sedan 1998. – Se till exempel denna artikel av från 2017 av John Danaher (länk). (Helt apropå: se också ”Computer says no”.)

[framtidsvisioner] [politik] [ändrad 27 oktober 2020]