longevity escape velocity

livslängdens flykthastighet, på engelska förkortat LEV – tänkt framtida stadium av medicinsk vetenskap där människornas livslängd förlängs snabbare än de närmar sig döden. Alltså ett slags odödlighet. – Ut­trycket har myntats av Aubrey de Grey (se Wikipedia), engelsk författare och forskare i åldrande. Det har anknytning till transhumanism. (Escape velocity, flykthastighet, syftar annars på den hastighet som rymdfarkoster måste ha för att övervinna jordens drag­nings­kraft och komma ut i yttre rymden.)

[framtidsvisioner] [hälsa] [it-liv] [2 juli 2017]

tricorder

– från tv-serien Star Trek: en handhållen dator som skannar in data från om­giv­ningen (ljud, bild, dofter, annat), analyserar dem och lagrar dem. I tv‑serien finns det olika sorters tri­cord­ers: en generell, en medicinsk, en teknisk och flera andra. Det är alltså inget som finns utanför Star Trek‑världen, men tricordern har inspirerat en del konstruktioner. Tävlingen Qualcomm Tricorder Xprize (tricorder.xprize.org) går ut på att konstruera en Tricorderliknande medicinsk skanner – se DxtER. – Namnet är en sammandrag­ning av tri-function recorder, vilket syftar på de tre funktionerna inläsning, analys och lagring.

[framtidsvisioner] [medicinsk teknik] [ändrad 12 september 2018]

algokrati

(algocracy) – politiskt styre genom algoritmer. – Alltså det att så många politiska beslut som möjligt ska fattas och, om möjligt, också verkställas av datorprogram. Det antas då att datorprogrammen fattar beslut snabbt och effektivt på ett opartiskt sätt, och på ett sätt som är mest gynnsamt för de flesta. Givetvis möts detta av farhågor för ett dystopiskt samhälle där medborgarna är makt­lösa gentemot maskinerna. Se också algoritmisk snedvridning  – Uttrycket anspelar på technocracy, åsikten att samhället ska styras enligt tekniska prin­cip­er för fördelning av energi och andra resurser. Ordet algocracy har funnits åtminstone sedan 1998. – Se till exempel denna artikel av från 2017 av John Danaher (länk). (Helt apropå: se också ”Computer says no”.)

[framtidsvisioner] [politik] [ändrad 20 december 2019]

U-samhället

U står för ubikvitär (ubik) – benämning på ett framväxande samhälle där allt fler människor och maskiner är ständigt uppkopplade genom trådlös internetkommunikation. Benämningen förekom främst på 00‑talet. Man kan hela tiden veta var barn, vuxna, fordon och andra saker befinner sig. Även om syftet är gott – barnens säkerhet, effektiva transporter – skulle U‑samhället kunna utvecklas till ett övervakningssamhälle. – Uttrycket U‑samhälle kan också ha andra betydelser. – Se också sakernas internet.

[framtidsvisioner] [förkortningar på U] [ändrad 4 januari 2019]

transhumanism

en rörelse som tror att människans förmågor kan förbättras radikalt med hjälp av teknik. Sjukdomar och funktionsnedsättningar ska kunna förebyggas eller avhjälpas, och även döden ska kunna avskaffas. En känd förespråkare för transhumanism är Ray Kurzweil, men ordet myntades redan 1957 av biologen och författaren Julian Huxley (se Wikipedia). – Se också longevity escape velocity (LEV).

[filosofi] [framtidsvisioner] [ändrad 4 juli 2019]

exaflood

eller exa-tsunami – tänkt kommande flodvåg av bandbredds-krävande filer, till exempel filmer, som kommer att överbelasta internet. – Benämningen syftar på exa som i exabyte – tusen miljoner giga­byte. Läs också om exascale. – Uttrycket in­fördes 2007 av Bret Swanson (bretswanson.com) i en debattartikel i Wall Street Journal, se länk (kräver konto). Idén avfärdades senare som grund­lös av Andrew Odlyzko, klicka här.

[framtidsvisioner] [internet] [telekom] [ändrad 4 maj 2018]