dystopi

motsatsen till utopi –– [skildring av] ett samhälle med våld, förtryck och miljö­­för­stör­else. –– Mörka framtidsskildringar som boken 1984 kan kallas för dys­topier, men benämningen används främst om nyare filmer som Blade runner (länk) och Brazil (se IMDb: länk). – Se också cyber­punk och cyber­noir samt en ironisk artikel från 2018 i The Guardian. – Ordet: Dys­topi kommer av grekiska dys – ’dålig’, ’trasig’ och topos – ’plats’, och anspelar på utopi – ’ingen plats’, ofta om­tolkat som eutopi – fin plats’. – På engelska: dystopia.

[film] [litteratur] [språktips] [ändrad 16 oktober 2018]