dystopi

motsatsen till utopi – [skildring av] ett samhälle med våld, förtryck och miljöförstöring. – Mörka framtidsskildringar som boken 1984 kan kallas för dystopier, men benämningen används främst om nyare filmer som Blade runner (länk) och Brazil (se IMDb: länk). – Se också cyberpunk och cybernoir samt en ironisk artikel från 2018 i The Guardian. – Ordet: Dystopi kommer av grekiska dysdålig, trasig och topos – plats, och anspelar på utopi – ingen plats, ofta om­tolkat som eutopi – fin plats. – På engelska: dystopia.

[film] [litteratur] [språktips] [ändrad 15 september 2019]