postdigitalism

strömning inom konsten som tar digital teknik som något självklart. (Det handlar alltså inte om något som efterträder det digitala, se postdigital.) Konstnärerna använder inte bara digitala verktyg för att göra samma saker som de tidigare gjorde analogt, utan de gör objekt som kanske är möjliga att göra enbart med it (till exempel med 3d‑skrivare), eller som förutsätter att betraktarna har it som referensram. Uttrycket har använts sedan början av 00‑talet. – Se till exempel boken Postdigital artisans av Jonathan Openshaw (jonathanopenshaw.com).

[konst och litteratur] [trender] [ändrad 5 november 2017]