3d-skrivare

maskin som framställer tredimensionella materiella föremål efter rit­ningar som gjorts i dator (se CAD och physible – 3d‑ritning). –– 3d‑skriv­are kan bland annat arbeta med:

  • – papper som lamineras (limmas ihop i många skikt);
  • – gips i många lager;
  • – trä eller metall som fräses;
  • – eller plast som härdas med laser.

– Metoden att framställa föremål i tomma luften (till skillnad från att gjuta dem med formar) kallas för fri­form­ning, fri­forms­fram­ställ­ning eller additiv till­verk­ning. – 3d‑skriv­are används för framställning av enstaka modeller, rapid prototyping eller rapid fab, och för framställning av föremål i korta serier, direct digital manufacturing, DDM. I mitten av 2010‑talet finns 3d‑skrivare för hobbybruk att köpa för några tusen kronor. Samtidigt framställs komplexa konstruktioner som byggnader och farkoster med komponenter gjorda med 3d‑skrivare. –– Läs också om 4d‑skrivare och om extrusion (extrudering).

[industriell it] [skrivare] [3d] [ändrad 22 oktober 2018]

Dagens ord: 2016-11-30