cancel culture

utraderingskulturen – strävan att radera kända personer som har beskyllts för skandalösa handlingar från internet och andra forum. De ska inte nämnas, och deras verk ska ignoreras. De ska bli opersoner. Man talar också om call-out culture (callout culture): då menar man kampanjer för utradering. – Uttrycket cancel culture har använts sedan mitten av 2010-talet. – Se också cancel (betydelse 2).

[förföljelse] [trender] [9 september 2019]

techlash

reaktion mot de stora amerikanska it-företagens dominans. Det gäller främst Alphabet (Googles moderbolag), Amazon, Apple, Facebook, Microsoft och Twitter. Reaktionen gäller företagens styrning av nyhetsflödet, deras kontroll av användarnas information, företagskulturens avarter och bristen på alternativ. Stater och myndigheter vill reglera storföretagens verksamhet och kunna begränsa och censurera innehållet, vilket, om det lyckas, minskar förtroendet för företagen. – Uttrycket techlash myntades hösten 2017 i The Economist, se denna artikel. Det stavas också tech-lash. Det är en sammanskjutning av tech och backlash (motreaktion, bakslag). – Techlash var ett av årets nyord 2018 enligt Språkrådet och Språktidningen, se denna länk.

[företag och ekonomi] [trender] [4 juni 2018]

postdigitalism

strömning inom konsten som tar digital teknik som något självklart. (Det handlar alltså inte om något som efterträder det digitala, se postdigital.) Konstnärerna använder inte bara digitala verktyg för att göra samma saker som de tidigare gjorde analogt, utan de gör objekt som kanske är möjliga att göra enbart med it (till exempel med 3d‑skrivare), eller som förutsätter att betraktarna har it som referensram. Uttrycket har använts sedan början av 00‑talet. – Se till exempel boken Postdigital artisans av Jonathan Openshaw (jonathanopenshaw.com).

[konst och litteratur] [trender] [ändrad 5 november 2017]

bimodalitet

(bimodality) – det att man arbetar med två synsätt samtidigt. – Inom it brukar uttrycket användas om traditionell it och innovativ it. Detta enligt analysföretaget Gartner, som införde uttrycket 2016. Traditionell it är förstås att fortsätta att göra så som man brukar göra. Innovativ it är nya tekniker och resurser som radikalt förändrar hur it fungerar och används. Enligt Gartner är det nödvändigt att hålla båda perspektiven i huvudet samtidigt. – Se Gartners ordlista.

[it-system] [systemutveckling] [trender] [ändrad 13 september 2019]

laggard

sen efterföljare, eftersläntrare – en som är senare än de flesta med att skaffa nya produkter och att ta till sig nya trender. Motsatsen är early adopter, före­gång­are, pionjär.

[it-folkgrupper] [trender] [ändrad 7 december 2017]

forelash

motsatsen till backlash: avståndstagande från något som inte finns ännu.