techlash

reaktion mot de stora amerikanska it-företagens dominans. Det gäller främst Alphabet (Googles moderbolag), Amazon, Apple, Facebook, Microsoft och Twitter. Reaktionen gäller företagens styrning av nyhetsflödet, deras kontroll av användarnas information, företagskulturens avarter och bristen på alternativ. Stater och myndigheter vill reglera storföretagens verksamhet och kunna begränsa och censurera innehållet, vilket, om det lyckas, minskar förtroendet för företagen. – Uttrycket techlash myntades hösten 2017 i The Economist, se denna artikel. Det stavas också tech-lash. Det är en sammanskjutning av tech och backlash (motreaktion, bakslag). – Techlash var ett av årets nyord 2018 enligt Språkrådet och Språktidningen, se denna länk.

[företag och ekonomi] [trender] [4 juni 2018]

postdigitalism

strömning inom konsten som tar digital teknik som något självklart. (Det handlar alltså inte om något som efterträder det digitala, se postdigital.) Konstnärerna använder inte bara digitala verktyg för att göra samma saker som de tidigare gjorde analogt, utan de gör objekt som kanske är möjliga att göra enbart med it (till exempel med 3d‑skrivare), eller som förutsätter att betraktarna har it som referensram. Uttrycket har använts sedan början av 00‑talet. – Se till exempel boken Postdigital artisans av Jonathan Openshaw (jonathanopenshaw.com).

[konst och litteratur] [trender] [ändrad 5 november 2017]

laggard

sen efterföljare, eftersläntrare – en som är senare än de flesta med att skaffa nya produkter och att ta till sig nya trender. Motsatsen är early adopter, före­gång­are, pionjär.

[it-folkgrupper] [trender] [ändrad 7 december 2017]

forelash

motsatsen till backlash: avståndstagande från något som inte finns ännu.

decopunk

art déco-stilen som miljö i datorspel, filmer och annat. – Art déco var en stil som var populär i Västeuropa och USA, men inte i Sverige, på 1920‑talet. – Se Wikipedia. – Ordet an­spelar på stilar som steam­punk och clock­punk.

[trender] [ändrad 23 december 2017]

beehiving

det att människor söker sig till tätt sammanhållna grupper med likartade intressen och värderingar; kontaktnät och gemenskaper på internet som vänder sig till sådana grupper. Bee­hiving räknades som en trend i mitten av 00‑talet. – Kallas också för cyber­bal­kan­i­se­ring.

[socialt] [trender] [ändrad 1 november 2017]