lean software development

slank systemutveckling – system­utveckling utan onödigt arbete, onödig kod och onödig byrå­krati. Det är en utveckling av agil systemutveckling, och har inspirerats av lean production, ett industriellt produktionssätt som har utvecklats på Toyota. Principerna för slank systemutveckling har beskrivits av Mary Poppendieck och Tom Poppendieck i boken Lean soft­ware development, 2003. – Se begreppet lean. – Se också poppendieck.com.

[systemutveckling] [ändrad 7 april 2023]