systemomarbetning

(system reengineering) – omfattande förändring av ett it-system. Syftet är att lösa i grunden samma uppgifter som tidigare, men på ett bättre sätt. Man lägger inte bara till nya funktioner, utan man ”river” så att säga det gamla systemet och sätter ihop ett nytt, med eller utan komponenter från det gamla. Det kan gälla:

 • – anpassning till ny teknik, nya standarder, nya driftssätt, nya tekniker för datakommunikation;
 • – anpassning till nya affärsmodeller;
 • – anpassning till nya arbetsformer;
 • – anpassning till nya sätt att kommunicera med kunder och andra;
 • – strävan att rensa ut föråldrade delar av systemet;
 • – att tillföra nya funktioner. 

– Se Datatermgruppen (länk).

[affärssystem] [reengineering] [systemutveckling]

 

systemtest

eller systemtestning – testning av ett system som är färdigt för leverans. Systemtestning görs som black box testing, det vill säga att testaren granskar inte källkoden, utan undersöker om systemet beter sig som förväntat under olika betingelser. – Det finns ett stort antal deltest som brukar ingå i systemtest. Man testar bland annat:

 • – acceptans (att beställaren är nöjd);
 • användbarhet;
 • – it-säkerhet och dataskydd;
 • – möjlighet att återställa systemet efter oväntat avbrott;
 • – prestanda;
 • skalbarhet;
 • – systemets tålighet mot yttre störningar;
 • underhållbarhet.

– Se också smoke testing och sanity check. – På engelska system test, system testing.

[systemutveckling]

Demeters lag

(Law of Demeter) – princip för systemutveckling, i synnerhet objekt­orien­te­rad: varje del av systemet (varje objekt) ska veta så lite som möjligt om resten av systemet. Man kan se det som en tillämpning av principen need-to-know:

 1. – varje objekt ska bara ha kunskap om de andra objekt som det måste utbyta meddelanden med (dess ”vänner” eller ”grannar”);
 2. – ett objekt ska bara ta emot meddelanden från sina vänner (enligt punkt 1), inte från okända objekt;
 3. – ett objekt ska bara prata med sina vänner.

– Demeters lag formulerades 1987 av Demeterprojektet (länk) vid North­western University (länk) i Evanston i Illinois. Grundtanken är att upp­bygg­naden av varje objekt så mycket som möjligt ska vara oberoende av hur andra objekt är uppbyggda. Det gör det relativt enkelt att byta ut objekt utan att systemet som helhet påverkas. Systemet blir också relativt överskådligt om man tillämpar Demeters lag. Nackdelen är att det blir omständligt att programmera metoder som kräver att ett objekt utbyter långväga med­del­anden. – Demeters lag leder till lös bindning. – De­meter­projektet var uppkallat efter den grekiska gudinnan Demeter.

[lagar] [systemutveckling]