huvudutvecklare

(lead developer) – skicklig och erfaren utvecklare som leder utvecklingsprojekt utan att behöva vara chef. – Huvudutvecklaren kan programmera de grundläggande strukturerna i ett projekt samt vägleda och hjälpa mindre erfarna utvecklare. 

[systemutveckling] [yrken] [16 oktober 2021]

lösningsansvarig

(solution manager) – en som har samordnande ansvar för ett utvecklingsprojekt, i synnerhet i förhållande till beställare. –  Exakt vad en lösningsansvarig har för arbetsuppgifter varierar, men i många fall ska den lösningsansvariga fungera som projektets ansikte mot beställaren / kunden. Den lösningsansvariga ska hjälpa beställaren att formulera sina behov och krav och kunna framföra detta i en löpande dialog till projektteamet så att det kan utveckla en lösning. Lösningen kan vara en applikation eller en tjänst. Jobbet förutsätter kontakter med alla inblandade: beställare, kund, användare, utvecklare, systemadministratörer, ekonomer, chefer.

[systemutveckling] [yrken] [16 oktober 2021]

burndown

kvarstående arbete – i agil systemutveckling: burndown chart – diagram över kvarstående arbete. – Ett diagram över kvarstående arbete har en sluttid då allt ska vara klart. De ingående arbetsuppgifterna har också sluttider. Tiden anges på x‑axeln och jobben på y‑axeln. Jobben ligger på en diagonal linje. När allt ska vara klart når linjen noll på y‑axeln och punkten för sluttiden på x‑axeln. På diagrammet markeras när jobben faktiskt blir klara (burnup eller burn‑up), så att man kan se ifall man hinner med. – Stavas också burn‑down.

[systemutveckling] [16 oktober 2021]

persona

i systemutveckling: en fiktiv men ingående beskriven användare av systemet som utvecklas. – Personor i denna betydelse används bland annat i agil systemutveckling för att hjälpa utvecklarna att se om programmet är anpassat för verkliga användare. En persona ska vara detaljerat beskriven som om det var en specifik verklig person: ålder, kön, yrke, familj, bostad, hemort med mera. Man brukar beskriva två eller flera. Den detaljerade beskrivningen ska tvinga utvecklaren att ta ställning till hur bra programmet är anpassat till en konkret användare. – Arbetssättet med personor har likheter med användningsfall, men i användningsfall arbetar man med generella roller, aktörer, som är allmänt beskrivna (yrke, befattning). – Se också användarberättelse. – Arbetssättet med personor utvecklades 1993 av amerikanen Alan Cooper (se Wikipedia). – Ordet: persona är i psykologi den personlighet som man vill visa upp för omvärlden.

[systemutveckling] [28 juli 2021]

data drop

  1. – datamängd som levereras från ett projekt till beställare med bestämda mellanrum. Syftet är att ge en bild av hur projektet fortskrider;
  2. – om hacktivism: se datasläpp;
  3. – om nätverk: kabelutläggning innanför väggarna i en bostad eller lokal;
  4. – kastande av data: en router kan kasta paket avsiktligt av tekniska skäl;
  5. – ”rensning av skallen” – det att man glömmer allt man har pluggat in så snart skrivningen är över.

[avslöjanden] [internet] [jargong] [nätverk] [systemutveckling] [19 maj 2021]

upfront design

i programmering: metod där man i detalj fastställer hur ett system ska se ut innan man börjar realisera det. – Upfront design har alltså likheter med vattenfallsmetoden, men benämningen – ofta Big design up front, BDUF – infördes på 00-talet. Idén är kontroversiell, eftersom den är i konflikt med principerna bakom agil utveckling. – Ett besläktat förslag är Rough design up front, RDUF, vilket innebär att man fastställer systemets utformning i stora drag utan att gå in på detaljer. – Upfront eller up front betyder i förskott, på förhand; öppen, uppriktig.

[programmering] [11 maj 2021]