FutureMAP

en föreslagen, men aldrig realiserad, webbplats där investerare skulle kunna slå vad om att händelser som politiska mord och terroristdåd, främst i Mellanöstern, skulle inträffa, eller inte inträffa. – FutureMAP var ett initiativ från den amerikanska krigsmaktens forskningsinstitut DARPA. Det blev känt 2003, vållade stor skandal och lades ner innan projektet hade satts igång. – Motiveringen bakom initiativet var att vadslagningsmarknader brukar vara bra på att förutse framtida händelser. Följdtanken var att man med ledning av vadslagningen skulle kunna ingripa och förebygga dåden. Mot detta ställdes invändningen att vadslagningen skulle kunna förleda intressenter att se till att dåden faktiskt inträffade. – FutureMAP var kort för Future markets applied to prediction. (Future markets syftar här på marknaden för terminskontrakt, futures.) Den planerade webbsidan fanns på policyanalysmarket.org, se arkiverad sida. (Domänen finns kvar, men har en annan utgivare.) – Se artikel i Motherboard. – Arkiverade sidor om FutureMAP från DARPA.

[aldrig realiserad] [politik] [skandaler] [ändrad 6 maj 2021]

Pan European game information

(PEGI) – system för märkning av datorspel: det anger lämplig lägsta ålder för spelare och markerar med symboler andra aspekter av spelet, som till exempel om det innehåller våld eller sex. PEGI-systemet skapades 2003, och ägs av branschorganisationen Interactive software federation of Europe, ISFE (isfe.eu). PEGI-märkning används i spel från bland andra Microsoft, Nintendo och Sony. – Se pegi.info.

[spel] [standarder] [ändrad 15 mars 2017]

LiMux

  1. – ett utförande av Linux, utvecklat för staden Münchens förvaltning. Det ingick i stadens projekt för att helt gå över till program med fri och öppen källkod. Utvecklingen påbörjades 2003. Då var LiMux baserat på Debian, men från 2010 var det baserat på Ubuntu. I februari 2017 beslöt Münchens stadsfullmäktige att gå till­baka till Windows;
  2. – namn på Münchens hela projekt för att gå över till fri och öppen källkod. I det ingick inte bara operativsystemet LiMux, utan också till exempel WollMux, en programsvit baserad på Openoffice.org och LibreOffice. – München lyckades aldrig med att helt ersätta Windows med fri och öppen källkod, och ska senast år 2020 ha gått tillbaka till Windows till en kostnad av 90 miljoner euro (se artikel i Heise Online).

[linuxdistributioner] [nerlagt] [programsviter] [ändrad 6 september 2018]

FairPlay

Apples teknik för skydd av upphovsrätten för musik och film (kopieringsskydd). Används i iTunes.  Det infördes 2003 och blev snabbt kontroversiellt. Det gjorde det nästan omöjligt för användarna att göra kopior av musik som de hade betalat för. Bland annat utvecklade Jon Lech Johansen därför ett system för att kringgå FairPlay. Sedan 2009 används FairPlay inte på musik som köpts från iTunes. Det används däremot fortfarande för filmer, tv-program, e-böcker och appar. – Läs mer om FairPlay i Wikipedia.

[upphovsrätt] [ändrad 5 februari 2019]

Moonv6

ett avvecklat amerikanskt projekt som praktiskt skulle demonstrera att version 6 (IPv6) av internetprotokollet (IP) fungerar. Det  pågick 2003–2007. – Projektet drev nät baserade på IPv6 och uppmanade internetoperatörer att slussa sin IPv4‑trafik genom IPv6‑nätet. – Moonv6 drevs av amerikanska myndigheter, uni­ver­si­tet och internetoperatörer. – Läs mer på moonv6.com (stängd). – Läs också om 6Net.

[avslutat] [internet] [ändrad 7 april 2017]