FutureMAP

en föreslagen, men aldrig realiserad, webbplats där investerare skulle kunna slå vad om att händelser som politiska mord och terroristdåd, främst i Mellanöstern, skulle inträffa, eller inte inträffa. – FutureMAP var ett initiativ från den amerikanska krigsmaktens forskningsinstitut DARPA. Det blev känt 2003, vållade stor skandal och lades ner innan projektet hade satts igång. – Motiveringen bakom initiativet var att vadslagningsmarknader brukar vara bra på att förutse framtida händelser. Följdtanken var att man med ledning av vadslagningen skulle kunna ingripa och förebygga dåden. Mot detta ställdes invändningen att vadslagningen skulle kunna förleda intressenter att se till att dåden faktiskt inträffade. – FutureMAP var kort för Future markets applied to prediction. (Future markets syftar här på marknaden för terminskontrakt, futures.) Den planerade webbsidan fanns på policyanalysmarket.org, se arkiverad sida. (Domänen finns kvar, men har en annan utgivare.) – Se artikel i Motherboard. – Arkiverade sidor om FutureMAP från DARPA.

[aldrig realiserad] [politik] [skandaler] [ändrad 6 maj 2021]

Pan European game information

(PEGI) – system för märkning av datorspel: det anger lämplig lägsta ålder för spelare och markerar med symboler andra aspekter av spelet, som till exempel om det innehåller våld eller sex. PEGI-systemet skapades 2003, och ägs av branschorganisationen Interactive software federation of Europe, ISFE (isfe.eu). PEGI-märkning används i spel från bland andra Microsoft, Nintendo och Sony. – Se pegi.info.

[spel] [standarder] [ändrad 15 mars 2017]

FairPlay

Apples teknik för skydd av upphovsrätten för musik och film (kopieringsskydd). Används i iTunes.  Det infördes 2003 och blev snabbt kontroversiellt. Det gjorde det nästan omöjligt för användarna att göra kopior av musik som de hade betalat för. Bland annat utvecklade Jon Lech Johansen därför ett system för att kringgå FairPlay. Sedan 2009 används FairPlay inte på musik som köpts från iTunes. Det används däremot fortfarande för filmer, tv-program, e-böcker och appar. – Läs mer om FairPlay i Wikipedia.

[upphovsrätt] [ändrad 5 februari 2019]

Moonv6

ett avvecklat amerikanskt projekt som praktiskt skulle demonstrera att version 6 (IPv6) av internetprotokollet (IP) fungerar. Det  pågick 2003–2007. – Projektet drev nät baserade på IPv6 och uppmanade internetoperatörer att slussa sin IPv4‑trafik genom IPv6‑nätet. – Moonv6 drevs av amerikanska myndigheter, uni­ver­si­tet och internetoperatörer. – Läs mer på moonv6.com (stängd). – Läs också om 6Net.

[avslutat] [internet] [ändrad 7 april 2017]

geoslaveri

(geoslavery) – övervakning och styrning av medborgarna med GPS. – Eftersom det finns inbyggd GPS, eller andra tekniker för positionsbestämning, i smarta mobiler och annat som vi bär på oss är det möjligt för myndig­heter och andra makthavare att hålla reda på var vi är och var vi har varit. Det finns också tekniker för att se till att vi håller oss inom ett avgränsat område eller för att hindra oss från att besöka vissa områden. – Ordet geoslavery myntades 2003 av forskarna Jerome Dobson (länk) och Peter Fisher (1955—2014) i artikeln Geoslavery (länk). – Se också geo­blockering, IOPS (bety­delse 2) och positionsintegritet.

[geo] [övervakning] [ändrad 4 januari 2021]

Gyllene skölden

den kinesiska internet-­censuren. På kinesiska: Jīndùn gōngchéng. Även känd som ”The great firewall of China”. – Gyllene skölden har varit i bruk sedan 2003, och övervakar all internetkommunikation till och från Kina. Trafik från vissa IP‑adresser och webb­sidor som innehåller vissa ord blockeras. Den kinesiskspråkiga versionen av Wikipedia har varit blockerad sedan 2015, och i maj 2019 blockerades även Wikipedia på alla andra språk. Det som blockeras har oftast att göra med politik, religion eller sex. – Mer i Wikipedia. – Jämför med Gröna dammen och ryska Björnvallen. – För sätt att kringgå internetcensuren, se Greatfire.

[censur] [ändrad 16 maj 2019]

Digital living networks alliance

(DLNA) – en sedan slutet av 2016 upplöst organisation av företag som ville skapa en företagsoberoende teknik för ljud och bild med skydd mot piratkopiering (kopieringsskydd). Verksamheten har tagits över av det amerikanska företaget SpireSpark (spirespark.com). – DLNA startades 2003 som reaktion mot hur företag som Apple, Microsoft och Real binder köparna av digital musik och film till vissa spelare och / eller program. Målet för DLNA var att den som köpte upp­hovs­rättsligt skyddad musik eller film skulle kunna spela upp det på vilken spelare eller vilket program som helst, oberoende av tillverkare. DLNA utvecklade en certifiering för sådant kopieringsskydd, numera förvaltad av SpireSpark. – Läs mer på SpireSparks webbsidor.

[nerlagt] [organisationer] [upphovsrätt] [ändrad 27 oktober 2019]

CalDav

en standard för syn­kroni­sering av kalendrar i datornät. – Alla program och servrar som är anpassade till CalDav kan utbyta uppgifter. – CalDav är en kombination av standardformatet iCalendar för kalenderuppgifter och WebDav‑standarden för gemen­sam redigering av dokument på webben. Namnet står för Calendaring extensions to WebDav. – Standarden lades fram 2003 av Lisa Dusseault (blogg). – CalDav styrs av organisationen Calconnect (länk).

[personliga data] [standarder] [ändrad 24 april 2022]