agil systemutveckling

(agile software development) – arbetssätt för system­utveckling som betonar snabb­­het, in­formellt sam­arbete, täta kund­kontakter och möjlig­het att ändra under arbetets gång. (Se agil.) Även krav­specifikationen bör kunna revideras. Det är en rörelse, inte en en­­hetlig metod. – Manifestet för agil system­­utveckling (länk) publicerades 2001 av en grupp pro­grammerare som hade reagerat på strävan efter detaljerade kravspecifikationer, omfattande dokumentation och byrå­kratiserande metoder och processer. De bildade Agile Alliance (länk), och har sedan dess utvecklat verk­tyg och andra hjälp­medel. – Jäm­­för med devops, chatops, noops, extrem­programmering, lean soft­­ware development, Scrum och DSDM.

Dagens ord: 2015-08-01