agil systemutveckling

(agile software development) – arbetssätt för systemutveckling som betonar snabb­­het, informellt samarbete, täta kundkontakter och möjlighet att ändra under arbetets gång. (Se agil.) Även kravspecifikationen bör kunna omprövas. Det är en rörelse, inte en enhetlig metod. – Manifestet för agil systemutveckling (länk) publicerades 2001 av en grupp programmerare som hade reagerat på strävan efter detaljerade kravspecifikationer, omfattande dokumentation och byråkratiserande metoder och processer. De bildade Agile Alliance (länk), och har sedan dess utvecklat verk­tyg och andra hjälpmedel. – Jämför med devops, chatops, noops, extremprogrammering, lean software development, Scrum och DSDM. – Se också artikeln ”Agile software development is dead. Deal with it” från 2020.

[systemutveckling] [ändrad 3 februari 2020]

Dagens ord: 2015-08-01