Gyges effect

Gygeseffekten – hämnings­löst beteende på internet. – Gygeseffekten innebär närmare bestämt att man på internet gör saker som man inte skulle göra inför andra människor i samma rum. – Namnet: Kommer av Gyges ring, som gjorde att man blev osynlig, och alltså kunde bete sig hur som helst utan efterräkningar. Gyges ring omtalas i Platons dialog Staten, och ringens påstådda ägare Gyges var en verklig kung i Lydien (i nuvarande Turkiet). – Se också blottarkultur, cyberdisinhibition, digital dirt, digital hangover, digital tatuering, mobilblottare, open the drapes, over­share, reputation bank­ruptcy, rätten att bli bortglömd och web dead.

[exhibitionism] [ändrad 21 september 2021]