blottarkultur

(peep culture)exhibitionistkulturen, synlig­hets­kulturen, kik­kulturen – fram­växande livs­stil där människor fri­villigt lägger ut information som tidigare har an­setts privat. – Exempel är del­tagande i doku­såpor samt in­formation, bilder och video som läggs ut i sociala medier. – Blottar­kulturen om­fattar både de som lägger ut in­formationen om sig själva och de som tittar på. – Det engelska uttrycket peep culture har populariserats av den kanadensiska journalisten Hal Niedzvecki på bloggen The Peep Diaries, numera stängd, och i en bok och en tv-doku­men­tär med samma namn. – Se också cyber­dis­inhibition, digital dirt, digital hang­over, digital tatuering, Gyges effect, mobil­blottare, open the drapes, over­share, reputation bank­ruptcy, rätten att bli bortglömd och web dead.

Dagens ord: 2014-01-02