Gyges effect

Gygeseffekten – hämnings­löst beteende på internet. Närmare bestämt att man på internet gör saker som man inte skulle göra inför andra människor i samma rum. – Namnet: Kommer av Gyges ring, som gjorde att man blev osynlig, och alltså kunde bete sig hur som helst utan efter­räk­ningar. Gyges ring omtalas i Platons dialog Staten, och ringens påstådda ägare Gyges var en verklig kung i Lydien (i nuvarande Turkiet). – Se också blottarkultur, cyber­dis­inhi­bition, digital dirt, digital hang­over, digital tatuering, mobil­blottare, open the drapes, over­share, reputation bank­ruptcy, rätten att bli bortglömd och web dead.