web dead

”död på webben” – det att all information om en person, eller åtminstone så mycket som möjligt, har tagits bort från sociala nätverk och annat. Vanligtvis har den berörda personen själv avlägsnat informationen. – Kallas också för virtuellt självmord, på engelska också cybercide. – Se också blottar­kultur, cyber­­dis­inhi­bition, digital dirt, digital hang­overdigital tatuering, Gyges effect, mobil­­blottare, open the drapes, over­share, reputation bank­­ruptcy, rätt att bli bortglömd och social bank­ruptcy.