web dead

”död på webben” –– det att all information om en person, eller åtminstone så mycket som möjligt, har tagits bort från sociala nätverk och annat. Vanligtvis har den berörda personen själv avlägsnat informationen. – Kallas också för virtuellt självmord, på engelska också cybercide. – Se också blottar­kultur, cyber­­dis­inhi­bition, digital dirt, digital hang­overdigital tatuering, Gyges effect, mobil­­blottare, open the drapes, over­share, reputation bank­­ruptcy, rätt att bli bortglömd och social bank­ruptcy.