web dead

”död på webben” – det att all information om en person, eller åtminstone så mycket som möjligt, har tagits bort från sociala nätverk och annat. Vanligtvis har den berörda personen själv avlägsnat informationen. – Kallas också för virtuellt självmord, på engelska också cybercide. – Se också blottarkultur, cyberdisinhibition, digital dirt, digital hangover, digital tatuering, Gyges effect, mobilblottare, open the drapes, overshare, reputation bankruptcy, rätt att bli bortglömd och social bankruptcy.

[it-liv] [personlig integritet] [sociala medier] [ändrad 12 augusti 2020]