stanen

ett experimentellt material som består av tenn- och fluor­atomer i ett grafenliknande mönster. (Jämför med fulleren.) – En enda stanen­molekyl kan alltså bestå av tenn­atomer som bildar ett sex­kantigt mönster som i princip kan bli hur stort som helst. I mönstret ingår också fluor­atomer. – I stanen­mole­kylens yttre kanter kan elek­tri­citet ledas utan energi­för­luster. Detta kan ske vid tem­pe­ra­turer upp till 100 grader Celsius. Allt enligt beräkningar som har gjorts av pro­fessor Shou­cheng Zhang (19632018, dödsruna) och hans medar­bet­are. Hittills (nov­em­ber 2017) har materi­alet bara framställts i mycket små mängder för experiment, se denna artikel. – Namnet: Stanen, på engelska stanene, kommer av stannum, latin för tenn. – Jäm­för med silicen.

[forskning] [fysik] [ändrad 2o december 2018]