metallopolymer

ett slags elektriskt ledande polymer (plast). – Materialet, vars kemiska namn är Ni tetrathiafulvalen tetrathiolat, leder elektrisk ström som en metall och är stabilt vid temperaturer upp till 140 grader. Det förväntas få användning i hemelektronik och bärbar utrustning. Det blev känt 2022. – Se denna artikel: nature.com/articles….

[material] [26 oktober 2022]

MagSafe

Apples laddare och andra tillbehör som ansluts med magneter. – MagSafe lanserades 2006, först för laddning av MacBook Pro. Laddarens kontakt fästes vid ett uttag på datorn med inbyggda magneter (i stället för med en propp). Fördelen med det var att om man snubblade på sladden så lossnade kontakten i stället för att datorn drogs ner på golvet. – MagSafe‑laddningen i Apples bärbara datorer ersattes under några år i slutet av 2010‑talet med USB‑C, men togs till heders igen 2021. – Varumärket MagSafe används också för en teknik för magnetisk anslutning av laddare och andra tillbehör till iPhone och hörsnäckorna AirPods laddningsetui. Sedan 2020 har alla iPhone (utom iPhone SE) en dold ringformad anslutning för MagSafe-tillbehör på baksidan. Laddning sker med Qi. – Andra företag får tillverka tillbehör för MagSafe efter godkännande av Apple. – Se Apples webbsidor.

[elektrisk ström] [hårdvara] [18 september 2022]

materialens internet

(internet of materials, IoM) – märkning av komponenter och råmaterial på ett sådant sätt att de kan identifieras och knytas till en beskrivning på internet. – Uttrycket materialens internet används i flera betydelser, men i den vanligaste är materialen passiva. De ska vara märkta med QR-koder, RFID eller på annat sätt. Märkningarna kan avläsas och kopplas till databaser på internet, där det finns detaljerade beskrivningar av materialen. Beskrivningarna omfattar sådant som:

  • – materialens tillverkare och geografiska ursprung;
  • – särskiljande identitet för varje enskild vara;
  • – tillverkningsdatum, batchnummer;
  • – ingående ämnen och hållbarhet;
  • – beskrivning av materialens livscykel;
  • – anvisningar om återvinning.

– Syftet är att underlätta hantering, spårning och sortering av material. – Uttrycket materialens internet myntades av den svenska forskaren Raul Carlsson (länk) på 2010-talet. Liknande tankar har funnits tidigare – se till exempel spime – men Raul Carlsson har utvecklat en systematisk beskrivning av hur det ska fungera. Se diva-portal.org/smash…. – Läs också om sakernas internet (internet of things).

[material] [sakernas internet] [ändrad 12 september 2022]

vampyrapparat

elektrisk anordning som drar ström även när den inte används aktivt. – En stor del av hemelektroniken och andra hushållsapparater är vampyrapparater. Om man inte drar ut sladden står de i vänteläge när de inte används, och de kan då vänta på att bli aktiverade av en fjärrkontroll eller av en inbyggd timer. Laddare och transformatorer drar ström så länge de är anslutna till elnätet. – En undersökning från 2021 tyder på att nästan en fjärdedel av hushållens elräkningar i Storbritannien beror på vampyrapparater. Man kan alltså spara pengar genom att inte bara trycka på Av, utan också dra ur sladden. – Se centrica.com…. – På engelska: vampire appliance.

[elektrisk ström] [hårdvara] [23 mars 2022]

off-grid

– eller offgrid, off-the-grid – utanför nätet, utanför systemet, fristående, oberoende, bortkopplad, självförsörjande:

  1. – om elförsörjning som fungerar självständigt från de stora elbolagen, till exempel med användning av solceller;
  2. – om människor: som lever i mer eller mindre självförsörjande grupper, vanligtvis i obygden: ”utanför systemet”. (Jämför med gridster);
  3. – om människor som lever, men inte finns i folkbokföringen eller räknas som försvunna;
  4. – omöjlig att nå med internet och mobiltelefoni.

– Se också grid.

[digitalfritt] [elektrisk ström] [självutplåning] [6 april 2021]