begränsningsteori

(theory of constraints, TOC) – principen att varje hanterbart system har, och måste ha, begränsningar (constraints). Utan begränsningar skulle systemet bli ohanterligt. Det finns alltid minst en begränsning. Utmaningen är att identifiera den centrala begränsningen och att anpassa de andra, mindre viktiga, begränsningarna till den. – Begränsningsteorin formulerades av Elyahu M Goldratt (19472011) i boken The Goal 1984; Målet, 1993). Den har tillämp­ning inom företagsledning.

[företag och ekonomi] [projektarbete] [ändrad 4 april 2017]