system

  1. – se it-system;
  2. – kort för opera­tiv­system och andra system av sam­verk­ande program – systemet till skillnad från applikationerna. När man inom it talar om ”systemet” menar man ofta nätverket, servrarna, säkerhetssystemet och databaserna, alltså det som måste fungera för att an­vänd­arna ska kunna utföra sitt arbete med applikationer. – Se också plattform;
  3. – allmän betydelse: ett system är en fungerande helhet som består av två eller flera tydligt sär­skilj­bara, ofta ut­byt­bara, delar. Strikt talat finns det knappast något som inte kan beskrivas som ett system, möjligtvis med undantag för fotoner – som dock ingår i ett system av elementarpartiklar. – Ordet: System kommer av grekiska systema, som kan över­sättas med sammanställning. – Systemteori är vetenskapen om hur system i allmän betydelse fungerar: en för­änd­ring i en del av systemet påverkar andra delar av systemet, som i sin tur påverkar den del som satte igång processen… – Även: en teori inom socialvetenskapen;
  4. System (plus versionsnummer) – namn på Macintoshs gamla operativsystem före 1996. Sedan hette det Mac OS.

[it-system] [ändrad 13 februari 2023]

Dagens ord: 2015-11-27