ISO

Internationella standardiseringsorganisationen, International organization for standardization – ett internationellt organ för industriella och kommersiella standarder. – ISO grundades 1947 och består av nationella standardiseringsorgan i över 160 länder samt representanter för några storföretag. ISO räknar sig inte som ett mellanstatligt samarbete, utan som en oberoende organisation. – Notera att ISO är en pseudoförkortning. Den valdes eftersom det inte gick att hitta en förkortning som passade på flera språk. (Det svenska namnet är troligen valt i efterhand för att passa till ISO.) – Se iso.org. – Med ISO/IEC betecknas standarder som ISO publicerar gemensamt med International electrotechnical commission, IEC (iec.ch).

[iso] [organisationer] [pseudoförkortningar] [14 mars 2022]

Patterson, David

(1947) – amerikansk forskare, tidigare professor i datorvetenskap vid Berkeley, sedan 2016 forskare vid Google. – David Patterson konstruerade de första RISC‑processorerna och ledde utvecklingen av RAID‑tekniken för snabb och säker datalagring på hårddisk. Under 00‑talet arbetade han på att göra datorer kraschsäkra genom så kallad recovery-oriented computing. David Pattersson belönades år 2000 med von Neumann‑medaljen och 2007 med Katayanagipriset. 2017 fick han Turingpriset, se länk. – Läs mer på Googles webbsidor.

[david patterson] [personer] [ändrad 28 mars 2018]

Rheingold, Howard

amerikansk författare och journalist (1947), en av de första som insåg att dator­nätverk är en form av grupp­gemen­skap. – Howard Rheingold myntade uttrycket virtual community (hans bok The virtual community kom 1993 och kan laddas ner här) och smart mob (boken Smart mobs kom 2002). Boken Virtual reality från 1991 spred kunskap om virtuell verklig­het och hur det fungerar. – Rheingold var med och grundade den tidiga BBS:en The Well, och var med och startade tid­skriften Wired. – Howard Rheingolds webb­­plats är rheingold.com.

[howard rheingold] [personer] [ändrad 28 juni 2017]

cellular

cellbaserad, cellulär – uppbyggd av celler:

  1. – om nät för mobiltelefoni: uppbyggd av många samverkande basstationer med delvis överlappande täckningsområden (celler – tänk på cellerna i en bikaka). Alla moderna nät för mobiltelefoni, utom satellittelefonisystem, är cellbaserade. (Alternativet skulle vara att ha en jätte­lik basstation som täcker ett helt land, eller hela världen, vilket inte fungerar om man har många abonnenter.) – Idén om cellbaserade nät fram­fördes 1947 av Martin CooperMotorola (se Wikipedia). – Cellular phone eller, oftast, cellphone, eller bara cell, är amerikanska för mobiltelefon. Den mer begripliga benämningen mobile phone börjar få fotfäste i USA. – Se också cellmuxing
  2. – cellular automaton, se cell­automat.

[ai] [mobilt] [ändrad24 maj 2013]

Cailliau, Robert

(1947)belgisk datorvetare som utvecklade historiens andra webbläsare, Samba, för Macintosh. (Den första webbläsaren, WorldWideWeb, skapades av Tim Berners‑Lee på en NeXT†‑dator.) – Cailliau spelade en avgörande roll när det gällde att få CERN att stödja satsningen på webben, och det var han som övertygade ledningen för CERN att släppa tekniken för webben fri utan krav på royalties (mer här). Hans webbsida finns på robertcailliau.eu. Tillsammans med James Gillies har han skrivit boken How the web was born (länk) från år 2000.

[it-historia] [personer] [robert cailliau] [webben] [ändrad 11 mars 2023]