GPS spoofing

(sändning av) falsk GPS‑signal, vilseledande GPS – utsändning av en felaktig GPS‑signal för att få flygplan att krascha eller fordon att åka fel, eller för andra syften. Eftersom GPS‑signaler också används för exakt tidsinställning kan en falsk GPS‑signal ställa till problem i system med höga krav på exakt tid och synkronisering. – Läs mer här, i denna artikel i New Scientist och i Wired. (Se också spoofing.)

[it-säkerhet] [utomhusnavigering] [ändrad 6 april 2021]