GPS spoofing

(sändning av) falsk GPS-signal, vilseledande GPS – utsändning av en felaktig GPS‑signal för att få flyg­plan att krascha eller fordon att åka fel, eller för andra syften. Eftersom GPS‑signaler också används för mycket exakt tidgivning kan en falsk GPS‑signal ställa till problem i system med höga krav på exakt tid och synkronisering. – Läs mer här, i denna artikel i New Scientist och i Wired. (Se också spoofing.)

[it-säkerhet] [utomhusnavigering] [ändrad 2 juli 2019]