Real ID

amerikansk lag för hur körkort och andra id‑kort ska vara utformade för att godtas för identifiering på flyg och i andra sammanhang. – Lagen, the Real ID Act, antogs av USA:s kongress 2005. Genomförandet påbörjades 2013, och 2020 ska lagen tillämpas i hela USA. Ingen är tvungen att skaffa körkort eller id‑kort som uppfyller Real ID:s krav, men det krävs Real ID för att man ska få borda inrikesflyg, besöka kärnkraftverk eller besöka statliga myndigheter eller anläggningar där det krävs id‑kort.

[identifiering] [lagar] [19 november 2019]

wild

”in the wild” – ”i det fria”, ”ute på fältet” – i it: jargong för när produkter eller skadeprogram förekommer där utvecklaren inte längre kan kontrollera dem, eller utanför laboratorier eller annan kontrollerad miljö. ”A malware that exploits this vulnerability has been found in the wild” – ”ett skadeprogram som utnyttjar denna sårbarhet har påträffats i det fria.”

[jargong] [produkter] [skadeprogram] [7 november 2019]

alarm fatigue

larmutmattning – det att datoranvändare utsätts för så många larm, varningar och andra meddelanden att de slutar att reagera på dem.

[it-säkerhet] [psykologi] [1 november 2019]

begränsningspunkt

(choke point) – trång del av nätverk som alla meddelanden måste passera för att de ska kunna granskas. Även: nålsöga. Begränsningspunkter är alltså inlagda i nätverket med avsikt som ett sätt att höja säkerheten. Detta till skillnad från flaskhalsar (bottlenecks), som är oönskade hinder. – Engelska choke point (kvävningspunkt) är från början en militär term som syftar på smala sund (som Gibraltar) eller bergspass som en fiende måste passera.

[it-säkerhet] [nätverk] [17 oktober 2019]