YubiKey

en materiell inloggningsnyckel från företaget Yubico (yubico.com). – YubiKey är USB-minnen som sätts in i datorn för autentisering av användaren. De kan också kommunicera trådlöst med NFC. YubiKey är avsett för flerfaktorsautentisering. En del utföranden av YubiKey har fingeravtrycksavkänning. – YubiKey presenterades 2008 och utvecklades av det svenska företaget Yubico, grundat 2007. Det har blivit den mest spridda materiella inloggningsnyckeln. – Se yubico.com/why….

[inloggning] [3 maj 2023]

inloggningsnyckel

(passkey) – medel för inloggning utan lösenord på webbsidor och tjänster på internet. – En inloggningsnyckel kan vara biometrisk identifiering, till exempel med fingeravtryck. Alltså samma metod som man kan använda för att logga in på många persondatorer och mobiltelefoner. Det kan också göras med en materiell säkerhetsnyckel som Yubikey. – Bakgrunden är välkända problem med lösenord: användarna glömmer bort dem eller återanvänder lösenord, och uppsnappade eller gissade lösenord används för intrång. Inloggningsnycklar fungerar däremot med kontrollsvar och asymmetrisk kryptering, vilket innebär att ett det är omöjligt att komma över användbara inloggningsuppgifter genom att tjuvlyssna på kommunikationen. – Apple, Google och Microsoft kom 2022 överens om att anpassa sina respektive operativsystem för användning av inloggningsnyckel. De utgår från Fido Alliances system. – Se pressmeddelande.

[inloggning] [3 maj 2023]

Operation Cookie Monster

ett internationellt polistillslag som i april 2023 stängde Genesis Market, en sajt som sålde stulna identiteter. – Genesis Market uppges ha haft flera miljoner stulna identiteter, knutna till så kallade digitala fingeravtryck. De såldes för priser som började vid 70 amerikanska cent. Tillslaget leddes av FBI och nederländska polisen i samverkan med polisen i flera andra länder, bland annat Sverige. – Se polisen.se/aktuellt….

[it-relaterad brottslighet] [5 april 2023]

data privacy

datasekretess – särskilt skydd av personuppgifter och andra skyddsvärda uppgifter. – Datasekretess gäller:

  • – dels vid överföring av data, både inom och utom den egna organisationen;
  • – dels skydd mot olovliga ändringar, manipulation, attacker och skador orsakade av tekniska problem.

– Språkligt: Privacy översätts oftast med [personlig] integritet. Men översättningen dataintegritet skulle kunna leda tanken fel, eftersom integritet har en annan betydelse när det gäller data: motsägelsefrihet och konsekvens. Därför får det bli datasekretess på svenska.

[data] [dataskydd] [30 mars 2023]

proof of coverage

(PoC)bevis på täckningkryptovalutan Heliums metod för att belöna noder som verifierar transaktioner i Heliums blockkedja. – Helium körs på ett nätverk av trådlösa basstationer. Varje basstation har begränsad räckvidd (täckning), men kan nå en eller flera andra basstationer, som i sin tur kan nå andra. En transaktion måste bekräftas av ett tillräckligt stort antal basstationer, och de som gör det får dela på blockbelöningen. En poäng med detta jämfört med andra metoder, som bevis på arbete, är att strömförbrukningen är låg. – Heliums kryptovaluta heter Helium network token, förkortat HNT. – Se helium.com. – I andra sammanhang kan proof of coverage betyda försäkringsintyg.

[blockkedjor] [kryptovalutor] [proof of] [16 mars 2023]