GPS

Global positioning system –– satellitbaserat amerikanskt system för po­si­tions­­be­stäm­ning (GNSS). GPS används också för noggrann tids­be­stäm­ning. –– 31 satelliter går i bana runt jorden, och sänder ständigt var sin radio­signal med exakt tid (se GPST). Tid anges med en nog­grann­het på mindre än en tiondels mikro­sekund (en tiondels miljon­dels sekund). En tiondels mikro­sekund är den tid som det tar för ljuset att röra sig 30 meter. Varje satellit sänder också sin position i förhållande till jordytan. En GPS-mot­tag­a­re jämför signalerna från minst fyra satelliter, och kan då räkna ut sin position på jordytan med en noggrannhet på tre meter under goda omständigheter. Den räknar också ut höjd över havet. Med bara tre satellit­signaler kan GPS-mottagaren räkna ut position på jordytan, men inte höjd över havet. Av­stånd­et till varje satellit räknas ut med ledning av hur lång tid det tar för signalen att nå GPS-mot­tag­a­ren. – GPS-satel­literna ägs av amerikanska krigs­makten, som skickade upp satelliterna under åren 1978——1988. Eftersom systemet är utvecklat för militärt bruk är GPS-mottagarna gjorda så att de inte kan upptäckas med signal­span­ing. De är alltså passiva, det vill säga att de tar emot signaler från sa­tel­lit­er­na, men de sänder inga signaler. (Många GPS-mottagare för privat bruk sänder visserligen signaler, men det är för tilläggs­­funktioner, som att hämta kartor.) – Signalerna får användas av alla, men från början fanns ett system, Selective availability, som gav civila användare mindre exakta positioner än vad amerikansk militär fick. Det systemet är bort­kopplat sedan år 2000. – Det officiella namnet på GPS är Navstar, Navigation satellite timing and ranging. EU håller på att skicka upp en modernare variant av GPS, Galileo. Det finns också ett liknande ryskt system, Glonass, kinesiska Beidou och Indiens regionala IRNSS. – Håkan Lans navigations­system STDMA bygger på GPS. –– Läs också om Assisted GPS, geo­­block­e­r­ing och GPS spoofing.

[förkortningar på G] [utomhusnavigering] [ändrad 8 maj 2017]