taggonomi

(tagsonomy) – det att användare beskriver information på webben med beskrivande eller värderande taggar. Taggarna lagras i en separat databas på webben och är därmed tillgängliga för alla. Syftet är att underlätta sökning av information. – Taggo­nomi är en ordlek på taxo­nomi, alltså veten­skaplig namngivning och klassificering. Det kallas också på engelska för folkso­nomy. En artikel om folksonomies av Adam Mathes finns här. – Vissa anser att taggo­nomi bör användas om kategorisering för privat bruk, medan folkso­nomy är för allmänt bruk, men andra gör ingen skillnad.

[informationshantering] [webben] [ändrad 28 juli 2017]