taxonomi

klassificeringssystem. – En taxonomi består av avdelningar med underavdelningar i flera led. En välkänd taxonomi är indelningen av djur- och växtriket i familjer, släkten, arter med mera. En annan är bibliotekskatalogen. Strikt talat är taxonomi konsten att utforma klassificeringssystem, men ordet används också om själva systemen. – På engelska: taxonomy. – I datorvetenskap används termen taxonomi om beskrivning och indelning av information – se också taggonomi.

[arkiv och bibliotek] [informationshantering] [ändrad 29 december 2019]