taxonomi

(taxonomy) – klassificeringssystem. En taxonomi består av avdelningar med underavdelningar i flera led. En klassisk taxonomi är indelningen av djur- och växtriket i familjer, släkten, arter med mera. En annan är bibliotekskatalogen. Strikt talat är taxonomi konsten att utforma klassificeringssystem, men ordet används också om själva systemen. – I datavetenskap används termen taxonomi om beskrivning och indelning av information, se taggonomi.