Godwins lag

(Godwin’s law)”Ju längre en diskussion på nätet fortsätter, desto mer ökar sannolikheten för att någon drar in en jämförelse med Hitler eller nazisterna.” – Lagen är uppkallad efter juristen Mike Godwin (blogg), som retade sig på sådan ar­gu­­men­ta­­tion. Det är tradition på Usenet att när någon gör en sådan jäm­­för­else anses dis­­kus­s­ionen av­slutad, och den som gjorde jäm­­för­elsen har för­lorat. (Godwin själv har senare påpekat att det kan vara lovligt att dra in Hitler i diskussionen, förutsatt att det är sakligt motiverat.)

 [diskussioner] [lagar] [ändrad 13 november 2017]

Hitler

Hitler Downfall video, Hitler rasar över… ett av­snitt ur filmen Undergången (på engelska: Down­fall), om Adolf Hitlers sista dagar, försett med absurt irrelevanta textremsor. – Hitler (spelad av Bruno Ganz, 1941–2019) får till exempel ett raseriutbrott när han får veta att Michael Jackson har dött och inte kan upp­träda på hans födelsedag (länk). Han är också rasande över hästförnekarna (länk) och livrädd för Chuck Norris (länk). Sedan 2006 har det kommit många vari­anter som kan ses på YouTube. – Se också viral. – Läs mer i The Guardian (länk).

[mem] [ändrad 13 maj 2017]