viral

smittsam, viral – beteckning på företeelser som sprids från person till person. – Viral marknads­föring (viral marketing) är marknads­föring som inte bygger på annonser och reklam­­filmer. I stället använder man olika knep för att få folk att tala om den nya produkten med varandra. Med andra ord mun-till-mun eller med djungel­tele­grafen. – Viral ryktes­­sprid­ning är vand­­rings­sägner i ny form. (Se Viral­­grans­karen.) – Se också viral radio (viralradio). – Jämför med smitt­sam (om pro­gram­­licenser).

Dagens ord: 2015-11-22