Hitler

Hitler Downfall video, Hitler rasar över… ett av­snitt ur filmen Under­gången (på engelska Down­fall), om Adolf Hitlers sista dagar, försett med absurt irrele­vanta text­remsor. Hitler (spelad av Bruno Ganz) får till exempel ett raseri­utbrott när han får veta att Michael Jackson har dött och inte kan upp­träda på hans födelse­dag (länk). Han är också rasande över häst­för­nek­ar­na (länk) och livrädd för Chuck Norris (länk). Sedan 2006 har det kommit många vari­anter som kan ses på Youtube. – Se också viral. – Läs mer i The Guardian (länk).

[mem] [ändrad 13 maj 2017]