Godwins lag

(Godwin’’s law) –– ””Ju längre en diskussion på nätet fortsätter, desto mer ökar sannolikheten för att någon drar in en jämförelse med Hitler eller nazisterna.”” –– Lagen är uppkallad efter juristen Mike Godwin (blogg), som retade sig på sådan ar­gu­­men­ta­­tion. Det är tradition på Usenet att när någon gör en sådan jäm­­för­else anses dis­­kus­s­ionen av­slutad, och den som gjorde jäm­­för­elsen har för­lorat. (Godwin själv har senare påpekat att det kan vara lovligt att dra in Hitler i diskussionen, förutsatt att det är sakligt motiverat.)

 –[diskussioner] [lagar] [ändrad 13 november 2017]