Anoto

ett svenskt företag som utvecklar en smart penna som används till­sammans med ett speciellt mönstrat papper. – Pennan skriver på papper som en vanlig penna, men samtidigt avläser den vad den skriver. Det speciella papperet har ett knappt synligt mönster av prickar som pennan kan avläsa. Små varia­tioner i prickarnas position i mönstret gör att mönstret inte upprepar sig. På en yta av tusen­tals kvadrat­mil finns det inte två fläckar med exakt samma mönster. Detta innebär att Anotos penna registrerar exakt vilken del av mönstret som den skriver på. Den informationen kan användas för att med automatik sortera det som skrivs. Olika delar av mönstret kan reserveras för olika ändamål: en del är för kalendrar, en del är för dagböcker, en del är för blanketter och så vidare. Företag kan köpa egna delar av mönstret. Exempel: på en ifyll­nings­blankett avsedd för Anoto är de tryckta led­texterna (namn, adress och så vidare) avsedda för användaren. Men det är i själva verket det knappt synliga mönstret av prickar som talar om för pennan vilket fält den skriver i. Med ledning av den informationen kan pennan trådlöst överföra det som användaren har skrivit till en databas och se till att rätt uppgift hamnar i rätt fält. Sam­tid­igt är pappersblanketten ifylld på vanligt sätt och läsbar för människor. – Anoto grundades av Christer Fåhraeus, som 1997 tänkte ut prick­mönstret. Anoto licensi­erar ut sin teknik till tillverkare av smarta pennor, papper och skrivare. Anoto köpte i november 2015 en ameri­kansk till­verk­are av smarta pennor, Livescribe. – Se anoto.com.

[företag] [pennor] [ändrad 12 juni 2019]