läspenna

pennliknande redskap som kan läsa skriven text. – En del läspennor kan också användas för att läsa in bilder, alltså som skannrar (handskannrar). Med att ”läsa” menas här att pennan har något slags kamera och kan känna igen bokstäver och andra tecken, samt omvandla det den läser till en textfil som kan överföras till en dator. En del läspennor kan också användas som vanliga pennor. En känd läspenna kommer från Anoto. – Jämför med smarta pennor.

[användargränssnitt] [pennor] [ändrad 8 januari 2018]

ljuspenna

(light pen) – äldre pekdon som liknar en penna. – Ljus­pennor fungerade till­sammans med tjocka bild­skärmar, alltså bildskärmar med katod­stråle­rör. Man höll ljuspennan direkt mot skärmen när man ville rita eller markera något. Ljus­pennan hette så för att den hade en ljus­känslig sensor i spetsen. Genom att mäta exakt när bild­skärmens katod­stråle passerade ljus­pennan kunde den, eller rättare sagt dess driv­rutiner, avgöra exakt var på bild­skärmen den var. Det var alltså inte bildskärmen som läste pennan, utan det var pennan som läste av bildskärmen. (Bilden på en tjock bild­skärm skapas av en enda stråle som sveper över skärmen 60 gånger per sekund eller mer.) – Ljus­pennan upp­fanns 1955 och användes till slutet av 1980‑talet. Den användes bland annat 1963 i Ivan Suther­lands demon­stra­tion Sketch­pad. Ljus­pennan kom senare ur bruk, dels därför att man kunde göra samma sak med musen, dels därför att använd­arna fick be­last­nings­skador av att hålla pennan intill bildskärmen (se gorilla­arm). Ljus­pennor fungerar inte heller särskilt bra med LCD-skärmar (platta bildskärmar).

[användargränssnitt] [belastningsskador] [pennor] [ändrad 8 januari 2018]

elektronisk penna

pennliknande redskap som används för att skriva och rita direkt på bild­skärmen på dator, surf­platta eller smart mobil. Det finns flera olika tekniker för att registrera pennans rörelser och tryck­ningar. Vissa elek­troniska pennor är passiva, det vill säga att alla funk­tioner för att upp­fatta pennans rörelser finns i bild­skärmen; pennan är då bara en pinne och kan er­sättas av en vanlig penna eller kanske av ett finger. Annars fungerar elek­troniska pennor vanligen bara till­sammans med bild­skärmar från samma till­verkare. Kallas också för pek­penna och stylus. – Jäm­för med smart penna, datoriserad penna som kan användas på val­fritt under­lag, och med ljuspenna.

[grafiskt användargränssnitt] [pennor] [styrdon] [ändrad 20 december 2017]

penna

  1. – elektronisk penna – penn­liknande red­skap som an­vänds med smarta mobiler och liknande. Man ritar och skriver direkt på bild­skärmen. Det är normalt inga särskilt komplicerade saker. Kallas också för stylus;
  2. – smart penna – penn­liknande red­­skap som kan användas för att skriva och rita på val­fritt underlag. Smarta pennor är datorer, men saknar av uppenbara skäl bildskärm. Därför överför de det som man skriver eller ritar till en dator eller smart mobil;
  3. – i plottrar (ett slags skrivare): rörligt stift som ritar på papper.

[datorer] [pennor] [skrivare] [styrdon] [ändrad 8 januari 2018]