smart penna

(smartpen, smart pen, digital pen) – penna eller pennliknande föremål som kan överföra det man skriver eller tecknar till en dator eller smart mobil och integrera det med applikationer i datorn eller mobilen. – Skillnaden mot läspennor är att läspennor läser något som redan är skrivet, men en smart penna använder man för att skriva och rita. Det man skriver och ritar kan sedan sparas och bearbetas i olika program, vanligtvis efter att man har överfört informationen till en dator eller mobil. – En del smarta pennor kan användas som vanliga pennor, det vill säga att de har något slags bläck så att man vid behov kan skriva på papper. Andra är enbart avsedda att användas kopplade till dator eller mobil: man ser på bildskärmen vad man skriver eller ritar. – Smarta pennor har något slags teknik för att uppfatta pennspetsens rörelse i förhållande till under­laget. Smarta pennor fungerar mer självständigt än elektroniska pennor (stylusar) som används för att skriva på bildskärmar, till exempel på smarta mobiler och, förr, på penndatorer. Smarta pennar upp­fattar själva sin rörelse och skickar informationen till en dator eller mobil, medan stylusarnas rörelser uppfångas av den bildskärm som de är avsedda för. En av de första smarta pennorna var Anoto, som fungerar ihop med ett speciellt mönstrat papper.

[användargränssnitt] [pennor] [styrdon] [ändrad 8 januari 2018]