OpenAI

ett amerikanskt forskningslaboratorium och kommersiellt företag som utvecklar AI‑system. – OpenAI är känt för generativa AI‑system som DALL‑E och ChatGPT. – OpenAI grundades 2015 av bland andra Elon Musk. Syftet sägs vara att utveckla ”vänlig AI”. Sedan 2019 samarbetar OpenAI med Microsoft, som har integrerat teknik från OpenAI i en del produkter. Microsoft har också investerat stora belopp i OpenAI. – OpenAI är dels ett icke vinstdrivande forskningslaboratorium, OpenAI Incorporated, dels ett vinstdrivande företag, OpenAI Limited Partnership. – Se openai.com. (Skrivs ibland Open AI.)

[företag] [generativ AI] [26 april 2023]

Eliminalia

ett spanskt företag som åtar sig att rensa bort oönskad information från internet. – Enligt uppgifter som publicerats av den svenska sajten Qurium (qurium.org) och i The Guardian använder Eliminalia oetiska och eventuellt olagliga metoder. Företaget påstås utge sig för att vara upphovsrättshavare eller uppge andra falska identiteter för att förmå sociala medier och andra webbplatser att radera oönskad information om Eliminalias klienter. Eliminalia har också överöst (spammat) webben med harmlös information i syfte att tränga undan kritiska uppgifter om klienterna från Google och andra sökmotorer. För en påstådd knarksmugglares räkning har det till exempel lagts ut massor med artiklar om dennes intresse för hundar och fotboll. De har ”sänkt” uppgifterna om den påstådda knarksmugglingen. – Eliminalia använder också namnet Communication Media Group Ltd. – Se qurium.org/dark-ops… och artikel i The Guardian.

[bluff och båg] [desinformation] [företag] [17 februari 2023]

techfeodalism

(technofeudalism) – beteckning på de största it‑företagens makt över både marknaden och kunderna. – I stället för att de techfeodala företagen tjänar pengar på varor och tjänster som de säljer, och sedan använder vinsten till innovation och förbättringar, får de en allt större del av sina intäkter från ingående kunskaper om kundernas beteenden och preferenser. De behärskar den digitala marknaden så som medeltidens feodalherrar rådde över den odlingsbara jorden. De har makt över opinionsbildningen och kan följa kundernas beteende. – Ofta är det Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Twitter) och Mark Zuckerberg (Facebook, Meta) som pekas ut som techfeodalherrar. – Uttrycket technofeudalism myntades av Greklands förra finansminister Yanis Varoufakis (yanisvaroufakis.eu) i denna artikel från 2021. – På svenska techfeodalism eftersom techno- för tankarna till en musikstil. – Läs också om surveillance capitalism.

[oligopol] [15 januari 2023]

DXC

DXC Technology – ett amerikanskt bolag som bildades 2017 genom att HPE:s division för företagstjänster slogs ihop med Computer Sciences Corporation (CSC).– DXC tog då över ungefär 2/3 av HPE:s dåvarande personal, ungefär 100 000 personer. – Se dxc.com. (DXC är en pseudoförkortning.) – 2019 inlämnade några investerare en grupptalan (se denna pdf) mot HPE och DXC. De hävdade att HPE, när DXC bildades, lämnade vilseledande information om kommande uppsägningar i det nya företaget. Enligt HPE skulle en del dubblerade funktioner i det sammanslagna bolaget elimineras. I grupptalan hävdas i stället att DXC har sagt upp den mest erfarna och, framför allt, den mest välavlönade personalen. – HPE har försökt få stämningen ogiltigförklarad, men i januari 2023 förklarade Kaliforniens högsta domstol att stämningen ska prövas.

[företag] [förkortningar på D] [pseudoförkortningar] [rättsfall] [13 januari 2023]

IDG

  1. International Data Group Inc. – ett USA-baserat företag inriktat på information och skapande av efterfrågan för it-branschen. – IDG är ägare till IDG i Sverige genom dotterbolaget Foundry. – IDG grundades 1964 av Patrick ”Pat” McGovern, då under namnet International Data Corporation, IDC. McGovern började 1967 ge ut tidningen ComputerWorld  (computerworld.com). Det var den första nyhetstidningen om datorteknik. Tidigare hade det bara funnits facktidskrifter. IDG började publicera avläggare av ComputerWorld i andra länder, som tyska Computerwoche. Computer Sweden grundades 1983 och skulle egentligen heta ComputerWorld Sweden, men namnet ComputerWorld var upptaget. – Läs första numret av Computer Sweden här. – IDG hade under 1990-talet dotterbolag i ett 80-tal länder och gav ut publikationer inom många områden inom it. Sedan dess har de flesta tryckta publikationerna lagts ner. IDG har mer och mer inriktat sig på konferenser och att hjälpa it-företag att hitta potentiella kunder (leads). – Efter McGoverns död 2014 blev Patrick J McGovern Foundation (mcgovern.org) ägare till IDG. Stiftelsen sålde 2017 IDG till China Oceanwide Holdings Group (se denna länk), som i sin tur 2021 sålde IDG till Blackstone Inc (blackstone.com). – IDG har två dotterbolag: Foundry, som bland annat har hand om media och evenemang, och IDC, som har hand om marknadsundersökningar, analys och rådgivning. – Se idginc.com;
  2. IDG International Data Group AB – ett svenskt företag som bland annat ger ut Computer Sweden och anordnar konferenser. – Svenska IDG grundades 1985 av Bengt Marnfeldt. Det hade då redan börjat som ett samarbete mellan Marnfeldts förlag Nova Media och McGoverns IDG. De hade 1983 börjat ge ut Computer Sweden. Publikationerna gavs först ut av av förlaget CW Communications, som i början av 1990-talet bytte namn till IDG. Under 1990-talet gav IDG i Sverige ut ett stort antal it-relaterade tidningar och tidskrifter. Nästan alla IDG:s tryckta publikationer har sedan dess lagts ner, och titlarna på webben har minskat i antal genom sammanslagningar. IDG ägnar sig allt mer åt att arrangera konferenser och åt att sammanföra it-företag med potentiella kunder. – Svenska IDG ägs numera av amerikanska IDG:s dotterbolag Foundry. – Se idgsverige.se.

[företag] [ändrad 29 januari 2023]

oligopol

några få företag som sammantaget dominerar marknaden. För att en grupp företag ska kallas för oligopol behöver de inte samarbeta – de kan vara konkurrenter. De behöver inte heller sälja exakt samma produkter och tjänster, men de tillhör samma bransch. Inom it brukar Alphabet (med Google), Amazon, Apple, Meta (med Facebook), Microsoft och Netflix i olika kombinationer anses utgöra ett oligopol. 

[oligopol] [3 januari 2023]