Livescribe

en smart penna från före­taget med samma namn (länk). – Live­scribe skriver på papper som en vanlig penna, men avläser samtidigt det som skrivs (eller ritas) så att det kan över­föras till en smart mobil. Där tolkas hand­skriven text till text som datorer kan bear­beta och lagra. Live­scribe har också en inspelningsfunktion, så att man kan spela in ett telefon­samtal eller ett föredrag samtidigt som man gör anteck­ningar. Live­scribe köptes i november 2015 av Anoto. –Se livescribe.com.

[användargränssnitt] [pennor] [ändrad 8 januari 2018]