infomani

(infomania) – ett stress­liknande tillstånd där man hela tiden väntar på telefonsamtal, e‑post eller SMS. Man är också inställd på att svara omedelbart. – Info­­mani påstås leda till att intelligenskvoten går ner med ungefär tio enheter så länge tillståndet varar. – Uttrycket har använts i allmän betydelse åtminstone sedan 1984, då det gjordes känt av Elizabeth Ferrarini i hennes bok Con­fessions of an info­maniac. Det fick mer spridning när psykologen Glenn Wilson (länk) 2005 gjorde en undersökning av fenomenet på uppdrag av dåvarande Hewlett‑Packard†. Undersökningen fick hård kritik, och Glenn Wilson har senare beklagat att den fick så stor publicitet. Hewlett‑Packard tog senare bort rapporten från sin webbplats. – Se också artikel från BBC (länk).

[stress] [ändrad 22 oktober 2017]