SMS

  1. – short message service – textmeddelanden mellan mobiltelefoner. – SMS ingick i planerna för digital mobiltelefoni från 1982 och infördes med GSM-systemet 1985, men ingår också i senare generationer av mobiltelefoni. Det har en gräns  på 160 tecken. Trots, eller kanske tack vare, sin enkelhet används SMS kanske mer än någonsin tidigare i slutet av 2010-talet. Att skicka SMS kallas ibland för att messa. Andra mobila meddelandetjänster är EMS och MMS;
  2. – se supplier marketing support.

[företag och ekonomi] [förkortningar på S] [meddelanden] [mobilt] [ändrad 19 april 2018]