SMS

  1. – short message service – textmeddelanden mellan mobiltelefoner. – SMS ingick i planerna för digital mobiltelefoni från 1982 och infördes med GSM‑systemet 1985, men ingår också i senare generationer av mobiltelefoni. Från början var SMS avsett för meddelanden från operatören till abonnenten, till exempel om meddelanden i röstbrevlådan; det första SMS:et från en privatperson till en annan sändes 1992. – SMS har en gräns på 160 tecken. Trots, eller kanske tack vare, sin enkelhet används SMS kanske mer än någonsin tidigare i början av 2020‑talet. Att skicka SMS kallas ibland för att messa. Andra mobila meddelandetjänster är EMS och MMS;
  2. – se också supplier marketing support.

[företag och ekonomi] [förkortningar på S] [meddelanden] [mobilt] [ändrad 17 februari 2021]