infomani

(infomania) – ett stress­liknande tillstånd där man hela tiden väntar på telefonsamtal, e‑post eller SMS. Man är också in­ställd på att svara omedelbart. – Info­­mani påstås leda till att in­telli­gens­­kvoten går ner med ungefär tio punkter så länge till­­ståndet varar. – Ut­­trycket har an­vänts i allmän be­tydelse åt­minstone sedan 1984, då det gjordes känt av Elizabeth Ferrarini i hennes bok Con­fessions of an info­maniac. Det fick mer spridning när psyko­­logen Glenn Wilson (länk) 2005 gjorde en under­­sökning av fenomenet på upp­­drag av Hewlett‑Packard†. Undersökningen fick hård kritik, och Glenn Wilson har senare beklagat att den fick så stor publicitet. Hewlett‑Packard tog senare bort rapporten från sin webbplats. – Se också artikel från BBC (länk).

[stress] [ändrad 22 oktober 2017]

Dagens ord: 2016-02-09