cyber fatigue

”it-säkerhetsutmattning” – mentalt tillstånd av uppgivenhet inför hot mot it‑säkerheten. Mängden av tänkbara hot är så överväldigande att man ger upp och struntar i att skydda sin dator eller sitt it‑system. – Det engelska uttrycket anspelar på battle fatigue – stridsutmattning – se också cyber.

[it-säkerhet] [stress] [ändrad 3 december 2018]

FOLO

förkortning för:

  1. fear of living offline – rädsla för livet utan internet;
  2. fear of living online – motsatsen;
  3. fear of losing out – rädsla för att inte få vara med – jämför med FOMO.

[stress]