Hewlett-Packard

tidigare: ett av världens ledande it-före­tag, 2015 delat i två. De två nya företagen är Hewlett Packard Enter­­prise, HPE, och HP Inc. Före delningen kallades hela företaget ofta för HP. Denna artikel hand­lar om tiden före uppdelningen. – Hew­lett‑Packard levererade datorer och skrivare i alla stor­­lekar, och undvek att bli indraget i stridig­­­heter om system och standarder. – Före­taget till­­­verkade elektronisk utrustning redan före datorernas tid. Hewlett‑Packard grundades 1938 i Palo Alto av David Packard (1912—1996, se packard.org) och William Hewlett, (1913—2001, se hewlett.org). – Hewlett‑Packard var det ursprung­­liga garageföretaget (länk till garaget, bläddra en sida), och en av de viktigaste fak­torerna bakom Silicon Valleys fram­­­växt. – 1989 köpte Hewlett‑Packard företaget Apollo och blev därmed en ledande tillverkare av det som då kallades för arbetsstationer. Hewlett‑Packard avknoppade 1999 delar av verk­­­sam­­heten i före­­taget Agilent. Köpte Compaq† år 2002 och blev därmed även ägare till Digital† och Tandem†. Sommaren 2010 köpte Hewlett‑Packard handdatortillverkaren Palm†. Sommaren 2011 med­­de­lade Hewlett‑Packard att företaget skulle sälja eller av­­veckla sin persondatorverk­sam­het, sluta till­­verka produkter för operativsystemet WebOS och köpa före­­taget Autonomy. Efter byte av vd senare samma år återkallades besluten om persondatorer och WebOS. Under 2014 blev det känt att Hewlett‑Packard utvecklade en helt ny typ av dator, The Machine, som har memristorer i stället för transistorer, och som lägger datalagring och databearbetning så fysiskt nära varandra som möjligt. – I oktober 2014 med­­delade före­taget att det skulle delas i två under 2015. Den företagsinriktade verksamheten gick till Hewlett Packard Enterprise, HPE, medan konsumentprodukterna gick till HP Inc. – Se pressmeddelande. – Språklig anmärkning: Det ursprungliga Hewlett‑Packard skrevs med bindestreck, men det nya Hewlett Packard Enterprise skrivs utan binde­streck.

[företag] [it-historia] [ändrad 7 september 2020]

Dagens ord: 2015-07-08