remediation

  1. remediering – överflyttning av film, musik och information från ett medium till ett annat, till exempel från film till DVD, från tryckt tidning till webbsida. – Typiskt för remediering i tidiga former är att man bara kopierar det äldre mediets form och funktion. Först senare börjar man utnyttja det nya mediets egna möjligheter. (Se Jay Bolter, jdbolter.net, och Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media, 1999, länk);
  2. – även: återställning, åtgärdande – det att man rättar till något (av engelska remedy).

[fel] [ljud och bild] [publicering] [ändrad 7 juli 2019]