nyhetsbrev

publikation, ofta i enkelt utförande, som handlar om ett  bestämt ämne och skickas till en begränsad krets. – Nyhetsbrev ges ut av organisationer, företag, myndigheter, experter och opinionsbildare och skickas till medlemmar, personal eller personer som anmält intresse. Ofta innehåller de en redogörelse över vad som hänt sedan sist och vad som är planerat. De kan också innehålla kommentarer om aktuella händelser. – En skillnad mot tidningar och tidskrifter är att nyhetsbrev inte är tänkta för allmänheten i stort (de är inte massmedier), och ofta ges ut utan kommersiella avsikter. De kan vara en ren kostnad för utgivaren. Men under en period marknadsfördes en del nyhetsbrev som exklusiva (dyra) nyhetssammanfattningar för chefer med ont om tid, ibland med branschskvaller och insidesinformation. – Nyhetsbrev kan ha utgivningsbevis och ansvarig utgivare, men har det inte alltid. De brukar räknas som grå litteratur. – Nyhetsbrev i olika former har funnits i århundraden. Länge var nyhetsbrev stencilerade, hektograferade eller gjorda med kopiator eller skrivare – till skillnad från tidningar och tidskrifter som trycktes på tryckerier. Sedan 1990‑talet ges de flesta nyhetsbrev ut i digital form. Och bloggar har allt mer tagit över nyhetsbrevens funktion. – På engelska: newsletter.

[publicering] [25 oktober 2022]

grå litteratur

beteckning på skrifter som publiceras vid sidan av etablerade förlag och medier. – I Sverige används uttrycket grå litteratur oftast om publikationer som kan ha vetenskapligt intresse, men som inte har granskats av oberoende sakkunniga (peer review). Det kan vara tekniska rapporter, utredningar från myndigheter, företags publikationer och annat. Även sådant som nyhetsbrev från organisationer och opinionsbildare kan räknas som grå litteratur. Grå litteratur kan ges ut på papper eller i digital form. – Uttrycket grey literature har använts på engelska sedan 1975 och på svenska är grå litteratur belagt sedan 2007. – Det finns en särskild organisation för grå litteratur, se greynet.org.

[publicering] [25 oktober 2022]

Substack

ett företag som låter skribenter publicera nyhetsbrev till prenumeranter. – Författare, journalister och andra anlitar Substack, som tar hand om publicering, prenumerationsavgifter och analys av kundkretsen. Skribenten sätter prenumerationspriset, men kan också välja att publicera utan avgift, eventuellt bara för särskilt material. Substack tar tio procent av avgifterna. Substack annonserar inte i kundernas nyhetsbrev, men kunderna får publicera betalda annonser. – De som publicerar sig på Substack kallas ibland för substackerati. – Substack grundades 2017 av Chris Best, Jairaj Sethi och Hamish McKenzie. Huvudkontoret finns i San Francisco. – Se substack.com.

[publicering] [ord på -rati] [25 oktober 2022]

direktströmmande

om video och ljud över internet: som sänds ut samtidigt som det genereras. (Se också strömmande.) – Direktströmning används bland annat för spel över nätet och för virtuella världar. Där är det nödvändigt att användarens handlingar får effekt i realtid. Det används också för poddar (video eller bara ljud). Poddar kan också vara inspelade på förhand, men om man vill ge lyssnarna eller tittarna möjlighet att ställa frågor och kommentera under sändningen använder man direktströmning. (Det brukar då också gå att lyssna på podden i efterhand.) – Skillnaden mellan direktströmning och direktsändning är att direktströmning är ett vidare begrepp. Termen direktsändning används traditionellt om radio och tv som sänds direkt från mikrofon och / eller videokamera. Direktströmning kan också omfatta datorgenererat material som spel och virtuella världar. Det brukar förutsätta tvåvägskommunikation, men behöver inte göra det. – På engelska: livestreaming eller live streaming.

[film] [publicering] [radio och tv] [strömmande] [videoteknik] [25 oktober 2022]

färgkalibrering

inställning av de färger som visas på bildskärm, skrivs ut på skrivare eller trycks. Färgkalibrering har två syften:

  1. – färgerna ska överensstämma med en standard för färger – en färgrymd. En färgton som är definierad i en färgrymd ska se likadan ut på alla färgkalibrerade bildskärmar;
  2. – färgerna som visas på bildskärm ska vara samma som på utskrifter eller i tryck.

– Läs också om vitbalansering och kalibrering. – På engelska: color calibration, colour calibration.

[bildskärmar] [färg] [skrivare] [tryckning] [7 juli 2021]

IDG Pro

IDG:s medlemskapsbaserade tjänst för tillgång till förlagets it‑journalistik, lanserad i december 2019 – se IDG:s webbsidor.

[massmedier] [12 december 2019]